You are here: Home Tin tức & Sự kiện Tin nội bộ Lịch cắt điện TP Đà Nẵng - KV Liên Chiểu từ 06/05 - 13/05/2015

Da Nang Invest

+84 (0)236 3770998   sdn@dananginvest.com   Site Map 

Lịch cắt điện TP Đà Nẵng - KV Liên Chiểu từ 06/05 - 13/05/2015

Công ty CP Đầu Tư Sài Gòn - Đà Nẵng thông báo về lịch cắt điện địa bàn Quận Liên Chiểu cho các Doanh nghiệp tại 2 KCN Liên Chiểu và Hòa Khánh Mở Rộng từ ngày 06/5 - 13/05/2015 như sau: 

 

 

 

 

 

 

*** Tham khảo lịch các Quận khác tại link: http://dnp.com.vn/Home/Lichcatdien/tabid/67/Default.aspx