You are here: Home Tin tức & Sự kiện Bản tin kinh doanh SDN nhận quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự & Lực lượng tự vệ

Da Nang Invest

+84 (0)236 3770998   sdn@dananginvest.com   Site Map 

SDN nhận quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự & Lực lượng tự vệ

Ngày 12/01/2016 tại văn phòng của Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN), SDN đã tổ chức lễ ra mắt Ban chỉ huy quân sự & Lực lượng tự vệ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng trực thuộc Ban chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu. Đến công bố và trao quyết định có đại diện của Bộ chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng - Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Bộ chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu.

 

Đồng chí Hồ Trương Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, Bí thư Chi bộ cùng các cán bộ SDN nhận quyết định. Nguồn: SDN.

Theo đó, lực lượng tự vệ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng được tổ chức thành 01 trung đội tự vệ (22 đồng chí) gồm 03 tiểu đội với Ban chỉ huy như sau:

- Đồng chí: Hồ Trương Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, Bí thư Chi bộ giữ chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

- Đồng chí: Mai Ngọc Trung - Đảng viên, Đội trưởng đội Bảo vệ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng giữ chức Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ.

- Đồng chí: Huỳnh Văn Vọng - Đảng viên, Phó Giám đốc Ban đền bù - Tổng hợp Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng giữ chức Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

- Đồng chí: Hà Văn Tín - Phó Bí thư chi bộ, Nhân viên Ban đền bù - Tổng hợp Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, giữ chức Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

- Đồng chí: Phạm Tấn Vinh giữ chức vụ Trung đội trưởng Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng. 

 

Ban chỉ huy quân sự & Lực lượng tự vệ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng ra mắt. Nguồn: SDN.

 

Lực lượng tự vệ chào cờ, tuyên thệ. Nguồn: SDN.

Thành Đỗ