You are here: Home Hoạt động cộng đồng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/06 năm 2014

Da Nang Invest

+84 (0)236 3770998   sdn@dananginvest.com   Site Map 

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/06 năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 22/5/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng nhằm Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ngày 05/06 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) đã huy động lực lượng Cán bộ công nhân viên toàn công ty thực hiện các hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường và mỹ quan tại hai Khu công nghiệp do SDN làm chủ đầu tư là KCN Hòa Khánh Mở Rộng và KCN Liên Chiểu.

Ngày 29/05/2014 Công ty SDN bắt đầu treo băng rôn với khẩu hiệu "Bảo vệ Môi trường, Bảo vệ tài nguyên Biển và Hải đảo là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam" (theo mẫu thiết kế của Bộ Tài nguyên và Môi trường được đăng tải trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường) ở Văn phòng Công ty SDN, và một số tuyến đường chính của hai Khu công nghiệp

Vào lúc 06h30 ngày 30/5/2014, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty SDN đã tập trung ra quân hưởng ứng phong trào  bằng cách ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải một số tuyến đường chính tại hai Khu công nghiệp.


 

Trước đó, SDN cũng đã gửi công văn đến các Doanh nghiệp trong hai Khu công nghiệp yêu cầu treo băng rôn, pano, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền quảng bá về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày Đại dương thế giới 08/6 tại cổng ra vào nhà máy. Đồng thời, tổ chức ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm trong khuôn viên và bên ngoài tường rào, trồng cây xanh nhằm tạo bóng mát, cảnh quang đẹp trong Khu công nghiệp.

Kết thúc chiến dịch ra quân, SDN đã kiểm tra có 100% doanh nghiệp đã đấu nối hệ thống Thu gom và đấu nối nước thải về Trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp để xử lý. Điều đó chứng tỏ thiện chí xây dựng một môi trường tại Khu công nghiệp thân thiện, an toàn và sạch đẹp.

Công ty SDN luôn tích cực hưởng ứng, đi tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Đây cũng là một tôn chỉ hoạt động mà SDN luôn đề cao, mong muốn góp phần vào việc xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố đáng sống.