You are here: Home Cơ sở hạ tầng

Da Nang Invest

+84 (0)236 3770998   sdn@dananginvest.com   Site Map 

Cơ sở hạ tầng

1.    Hệ thống giao thông
Hệ thống đường giao thông trong Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng được quy hoạch với tải trọng lớn, đảm bảo cho giao thông thuận lợi đến từng lô đất.
-    Đường trục chính: 34.5m ( 6 làn xe)
-    Đường nội bộ khác: 16.5m ( 2 làn xe)

2.    Hệ thống cấp điện
Hệ thống điện được cung cấp bởi mạng điện Quốc gia (110/22KV) thông qua các trạm biến áp có công suất 80MVA, có sắn hệ thống dây điện 22KV.

3.    Hệ thống cấp nước
Được cung cấp bởi nhà máy cấp nước có công suất 210.000 m3/ngày- đêm.

4.    Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý tại trạm xử lý nước thải có công suất 5.000 m3/ngày đêm trước khi xả ra môi trường.

5.    Công nghệ thông tin
KCN Hòa Khánh mở rộng xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại phục vụ nhu cầu truyền thông như Điện thoại, đường truyền Internet tốc độ cao,…