You are here: Home News & Event

Da Nang Invest

+84 (0)236 3770998   sdn@dananginvest.com   Site Map 

News & Event

SDN tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2014

There are no translations available.

Ngày 9 Tháng 10 Năm 2014, SDN đã phối hợp với sở cảnh sát PC&CC Thành phố Đà Nẵng tổ  chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC cho người đứng đầu cơ sở và cán bộ phụ trách PCCC của  doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu. 

Read more...
 

Saigon - Danang Investment Corporation responds to World Environment Day June 5th, 2014.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”

On the performance after Plan No. 4352/KH-UBND on May 22nd 2014 of Da Nang People’s Committee in order to organize activities in response toWorld Environment Day on June 5th and the Sea and Islands Week in Da Nang city in 2014, Saigon – Danang Investment Corporation (SDN) had mobilized all officer and employees to perform practical activities to protect the environment and beautiful sights in 2 industrial zones which are Expanded HoaKhanh IZ and Lien Chieu IZ – 2 IZ that are invested by SDN.

Read more...
 

Why danang so attractive

Giải mã sức hút của Đà NẵngWith the orientation of development to 2020, the Vietnam central province of Danang will be a industrial city, many foreign enterprises will be promised to have lots of business opportunities in this city. Saigon-Danang investment joint stock company (SDN), a member of Saigon Investment Corporation (SGI), which have experiences in the field of industri-al zone development...

Read more...
 
Page 7 of 7