You are here: Home Tuyển dụng

Da Nang Invest

+84 (0)236 3770998   sdn@dananginvest.com   Site Map 

Tuyển dụng

[11/2017] THÔNG TIN TUYỂN DỤNG


Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, thành viên của Tập đoàn Đầu tư - Sài Gòn (Saigon Invest Group) là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản của miền Trung nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng, Chủ đầu tư của hai Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng và Khu Công nghiệp Liên Chiểu...

Đọc thêm...